Laravel – Default Routing

Докато започвах да работя по онлайн магазин, който правя в момента, забелязах, че в темплейта на Laravel, който се инсталира чрез Composer, липсва handler за случая, когато няма точно определна страница, която да се изисква, а просто трябва да се покаже страницата по подразбиране.

Изчетох доста информация по въпроса и открих, че всичко е от факта, че няма route, който да се задейства по подразбиране.

Реших проблема, като в routes.php файла в app папката добавих следния код:

Route::get(‘/’, function()
{
    return ‘Welcome!<br /><a href=”‘. Request::url() . ‘/hello”>hello</a><br /><a href=”‘. Request::url() . ‘/users”>users</a>';
});

След като изтествах как работи, винаги когато нямам точно определена страница зададена в URL-a, ми се зарежда текста между двата крайни апострофа. Според сайта на Laravel и няколко форума, Request::url() ми връща текущото URL, което в случая трябва да бъде точно основното такова на сайта. Така и става, като това нещо ми осигурява правилни линкове към останалите страници, които ще ползвам.

Разбира се това е само пример и вместо този код впоследствие ще има темплейтен код генериращ ми нещата който ми трябват, но споделям информацията, в случай, че има и други начинаещи в разработката с Ларавел, който се питат защо получават грешки при Run-ване на темплейтния код след инсталиране на Ларавел през Composer.

Ако имате предложения за други варианти, работещи по-добре и ефективно за целите ми, ще се радвам да споделите като коментар под поста….:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>