Monthly Archives: December 2013

Академия Телерик – Лекция 3 – Многомерни Масиви – Домашно – Задача 01d

Задачата е със звездичка, и въпреки че я имаше в едно от домашните, които проверявах в курса C# Part 1, реших да не гледам решението от там, а да се опитам да я напрaвя сам.

Казано накратко:

Използвам рекурсивна функция, която има 4 стъпки в себе си, като във всяка стъпка увеличавам или намалявам индекса, който трябва, като вземам предвид дълбочината на спиралата, където се намирам в момента.

На теория, всичко би трябвало да работи както трябва, но на практика – при промяната на стъпката от 4 на 1, винаги индексите на първия елемент от стъпка 1 се засичат с последния от стъпка 4, което води до толкова 0-ли накрая на спиралата, колкото пъти трябва да се мине от стъпка 4 към стъпка 1.

Проблема лесно се решава с един bypass, при който променям стойността на дадена клетка, само ако тя е 0(преди това не съм слагал нищо в нея), но ще съм благодарен на каквито и да било предложения и/или коментари относно същоността на проблема.

Всякакви коментари и предложения са добре дошли. Кода е по долу:

/*
* Write a program that fills and prints a matrix of size (n, n) as shown below: (examples for n = 4)
* 1   12   11  10
* 2   13   16  9
* 3   14   15  8
* 4   5    6   7
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace E01d_FillArraySpirally
{
class E01d_FillArraySpirally
{
static void initMatrix(int[,] array, int x, int y, int step)
{
int val = array[x, y];
int lenRows = array.GetLength(0);
int lenCols = array.GetLength(1);

if (val < lenCols * lenRows)
{
//moving on the opposite of the clock –> x goes first, y goes second
if (step == 1)// go DOWN
{
if (x + 1 < lenRows – y)
{
x = x + 1;
}
else
{
step = 2;
}
}

if (step == 2)//go RIGHT
{
if (y + 1 < lenCols – (lenRows – x – 1))
{
y = y + 1;
}
else
{
step = 3;
}
}

if (step == 3)//go UP
{
if (x – 1 >= lenCols – (y + 1))
{
x = x – 1;
}
else
{
step = 4;
}
}

if (step == 4)
{
if (y – 1 > x)
{
y = y – 1;

}
else
{
step = 1;
}
}

if (array[x, y] == 0)
{
array[x, y] = val + 1;
}

initMatrix(array, x, y, step);
}
}
static void Main(string[] args)
{
int n = 0, m = 0;
bool isNum = false;

Console.WriteLine(“please enter a number of rows:”);
while (!isNum)
{
isNum = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
if (!isNum)
{
Console.WriteLine(“Please enter a valid number!”);
}
}

Console.WriteLine(“please enter a number of columns:”);
isNum = false;
while (!isNum)
{
isNum = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m);
if (!isNum)
{
Console.WriteLine(“Please enter a valid number!”);
}
}

int[,] myArr = new int[n, m];
myArr[0, 0] = 1;

initMatrix(myArr, 0, 0, 1);

for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = 0; j < m; j++)
{
Console.Write(myArr[i, j] + “\t”);
}
Console.WriteLine();
}
}
}
}

 

Академия Телерик – Лекция 2 – Масиви – Домашно – Задача 09

Пробвах да използвам възможността да съкратя времето за минаване през масива, като премахвам елементите, които вече са проверени. Получи се…:)

/*
 * Write a program that finds the most frequent number in an array. Example:
    {4, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 4, 9, 3} –> 4 (5 times)
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace E09_FindMostFrequentNumber
{
    class E09_FindMostFrequentNumber
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //decleare the variables to be used
            bool isNum = false;
            int n = 0, temp = 0, val = 0, valCount = 0, tempVal = 0, tempCount = 0;

            List<int> myArr = new List<int>();

            //start initializing the variables needed
            //get the length of the list from the console
            Console.WriteLine(“Please enter N:”);
            while (!isNum)
            {
                isNum = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
                if (!isNum)
                {
                    Console.WriteLine(“Please insert a valid number”);
                }
            }

            //insert values in the list
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine(“Please enter element {0}:”, i + 1);
                isNum = false;
                while (!isNum)
                {
                    isNum = int.TryParse(Console.ReadLine(), out temp);
                    if (!isNum)
                    {
                        Console.WriteLine(“Please insert a valid number”);
                    }
                    else
                    {
                        myArr.Add(temp);
                    }
                }
            }

            //start checking the array for the most frequent number
            while (myArr.Count > 0)
            {
                //use a temporary list in order to save processing time
                List<int> tempArr = myArr.ToList();
                tempVal = tempArr[0];
                tempCount = 0;
                for (int j = 0; j < tempArr.Count; j++)
                {
                    Console.WriteLine(tempArr[j]);
                    if (tempArr[j] == tempVal)
                    {
                        myArr.Remove(tempArr[j]);
                        tempCount++;
                    }
                }
                if (tempCount > valCount)
                {
                    valCount = tempCount;
                    val = tempVal;
                    Console.WriteLine(tempVal + ” is present ” + tempCount + “times”);
                }
            }

            //print the result of the checks
            Console.WriteLine(“The most frequent element is {0}”, val);
            Console.WriteLine(“Its is present {0} times in the array.”, valCount);  
        }
    }
}

Купи Село – Моето Предложение

Преди няколко месеца ми направи впечатление рубриката “Купи село – създай по-добро място за живеене в България”. Прочетох идеята на създателите на рубриката, стана ми интересно, и въпреки, че първите ми мисли бяха “Не е нещо по-различно от всички други идеи, останали неразвити и нереализирани” реших да се абонирам за рубриката и да наглеждам какво се случва. Днес прегледах няколко от идеите и някои от тях са добри и ми допадат, други според мен не са нищо повече от размисли на темата, но и това също е достатъчно:).

Реших и аз да помисля по въпроса и затова публикувам на блога си статия по темата.

Ето я нея:

Винаги съм размишлявал над темата, какво би било човек да си купи село и да се опита да го направи независима единица, която да произвежда, да комуникира и да води собствен начин на живот. Обсъждал съм и с приятели, но винаги сме стигали до извода, че това би отнело изключително много от личното време на човек. Ако постоянния живот на село не е основната цел на живущите там, то това начинание би се превърнало в тежест и хората биха изгубили мотивация да развиват начинанието.  От друга страна, не може да се остави един толкова огромен проект да виси във въздуха без да има правилно управление, достъпност, комуникация и всички други компоненти, които биха довели то реализацията му.  През лятото бях на кратък поход в стара планина и там в хижите се запознах с хора, които са назначавани от дружеството, стопанисващо хижата да поддържат и управляват имота за определен период от време, като принципа на ротацията е широко застъпен. Тук идва и първия въпрос:

1. Цели на проекта

Основните цели на проекта са няколко според мен:

  1. Да се възстанови дадено българско село, което е или обезлюдено или е на път да се превърне в такова
  2. Да се превърне в независима обществена единица, която да има възможността да произвежда всички блага, даващи възможност за воденето на един нормален начин на живот, когато проекта бъде завършен, без да се налага напускането на селото. Ако това не е възможно, селото трябва да може да произвежда такива блага, които да му дадат възможността да ги обменя срещу такива, които са му необходими, за да поддържа нормален начин на живот на жителите си.
  3. Да научи участниците в проекта как да съществуват в хармония с природата, със себе си и с останалите членове наа обществото, което ще бъде създадено. Да създаде у тези учасници чувство за принадлежност към даденото място и общество, да ги мотивира и стимулира да дават времето си, идеите си и работата си за допълване и развиване на проекта.

2. Какви хора трябва да се включат в проекта?

За много хора, включително и за мен, участието в подобно начинание би било най-просто казано инвестиция в недвижимо имущество. Като такава, си спомням нещо, което за пръв път чух от близък мой приятел – “Земя се купува, но земя не се продава“. За мен това означава, че инвестицията в недвижимо имущество не трябва да се разглежда като нещо, за което просто се дават едни пари и след това се оставя на произвола на съдбата. Участниците в проекта “Купи село” трябва да бъдат хора, които имат стимул един ден да преживеят старините си там. Хора на средна възрасто 25 – 30 години, които вече имат изграден начин на живот и средствата и времето, за да си позволят да отделят време и финанси да участват в подобен проект.

Основно изискване за всеки, който има желание да се включи, е този човек да осъзнава огромната отговорност, както и сроковете, за които той поема тази отговорност. Повече хора в днешно време очакват резултати веднага или поне в близко бъдеще. Проекти от подобен тип няма как да доведат до бързи резултати и изпълнение на дългосрочните цели, които имат. Затова и хората, които участват в тези проекти, макар и на доброволни начала, трябва да имат ясното съзнание, че трябва да бъдат търпеливи и да не изоставят начинанието, ако липсват или са малки резултатите в краткосрочен план.

3. Местоположение

Ако приемем основната ми идея за възрастовата група на хората, които биха се включили в подобен проект, то логично местоположението на селото, където ще се развива проекта не трябва да е на повече от половин ден път с кола от всеки един от обвързаните с развитието на проекта хора.

Също, заради целите на проекта селото трябва да има водоизточник, или възможност за връзка с такъв. Без вода, която е основния природен ресурс и задължително условие за живот, няма как подобен проект да просъществува за дълго време. А именно това цели и проекта “Купи село” за мен.

След като се събере групата от хора, която ще се занимава с развитието на проекта, и след като те определят насоката, в която ще се развива селото, тогава трябва да се определи и вида ладшафт, в който да се търси подходящо село. Няколко идеи тук са:

  • Земеделие – ако това ще бъде основния поминък на хората в селото, то местоположението трябва да бъде някъде, където да има възмосност за обработване на земя и производство на земеделски продукти – равнинен терен тук би бил най-логичния избор.
  • Туризъм – в зависимост от вида туризъм, с които ще се занимават хората, селото трябва да бъде близо до природен феномен, историческа забележителност или да работи върху уникален продукт, който да привлича туристи не само от на локално, но и на глобално ниво.
  • Село тип – think tank – производството да бъде не реален материален продукт, а умствен такъв. Група от хора с професии, които допълват концепцията на даденото село, живеещи на едно място и разработващи идеи и проекти, които след това реализират на глобалния пазар и с това нещо издържат нуждите си и тези на селото.

4. Финансиране

Финансирането на подобен проект според мен трябва да бъде изцяло базирано на участниците в него. Съответно обаче трябва да има възможност финансовите средства да се осигуряват и чрез предоставяне на възможности за бъдещо и отдалечено участие в проекта с възможност за предоставяне на място в обществото на селото.

5. Инфраструктура

За мен селото трябва да може да запълва всичките си енергиини нужди самостоятелно.  Съответно инфраструктурата трябва да е в състояние да изпълнява това условие. Тъй като живеен в един свят на технологии, ще бъде грешка според мен да се откъсне селото от новите технологии. Интернет, телевизия и всички други комуникационни канали трябва да бъдат изградени в селото.